ליקויים רטיבויות בדירה חדשה מקבלן אחיסמך


ממצאי הבדיקה
 
 
בביקור סיור אומדן העבודה בדיקה מדידה פיקוח וניתוח של מצב הבניה בדירה נשוא חוות דעת זו הנני כותב דין וחשבון זה וחוות דעתי המקצועית על פי מיטב ניסיוני ומיכשור  אשר בדקתי עימו כדלקמן:
 
 
 
רקע :
 
נקראתי לחוות את דעתי המקצועית על דירת מגורים חדשה אשר נמסרה לדיירים בתאריך 31 לספטמבר 2018 .
בדירה ניראו בבירור עליות קפילריות קשות של מים בקירות וכל הרובה נפגעה במירקם ובצבע ממלחים ומקצף אשר יצא מכל הרובה בכל הדירה.
 
ממצאים:
 
 כל הרובה מוצפת במלחים nתשתית סומסום עקב רטיבות מתחת לריצוף.
יש לבצע רובה מחדש נקודה טיח תקרה גלי ולא במישור אחיד לשייף התקן מחדש 10000₪ .
 
בבדיקה של מד לחות מקצועי מד מים , התגלתה רטיבות מעל 3 אחוז אשר מעיד על רטיבות רבה מתחת לריצוף בכל חדרי הדירה כולל חדרים רטובים.
 
התגלה בצנרת 4 צול בשירותים עקבות רטיבות כתמים נפיחויות וצבע .
 
מסקנות :
 
על פי הממצאים הוויזואליים קרי עליית מלחים בכל חדרי הדירה דרך הרובה ורובה לבנה הכוללת קצף ועל פי בדיקת המיכשור של מד לחות על העליה הקפילרית ובאופן ויזואלי ועל פי בדיקה של הוצאת ריצוף שהוצא על ידי הקבלן בזמן ביקורי בשטח , מתברר כי הבית הוא מוצף במים מתחת לריצוף הקיים .
הדבר נובע מחוסר או מאיטום לקוי של קורות היסוד המשפיע על חדירת המים בחדרים הרגילים .
 
בהמשך לבחינת כתמי רטיבות בצנרת בחיבורים של ארבע צול צנרת ביוב בשירותים ובמקלחת קיימת עדות לכך שהצנת לקויה בחיבורים בין הדירות ומשם נשפכים נוזלי ביוב.
 
פתרונות ועלויות תיקון:
 
אשר על כן יש לבצע הרמה של כל הגינה והאדמה גננית עד - גובה של מטר 1.00 מ' , לבצע איטום מקצועי מחדש של קורות יסוד על ידי שימוש בסיקה ואו שווה ערך,  ולבצע הגנה בקלקר ולהחזיר המצב לקדמותו .
 
עלות חפירה הוצאה איטום הגנה וחזרה לקדמותו 50,000 ₪
 
יש לבצע פתיחה של גבס מסתיר צנרת ביוב 4 צול במקלחת , לבצע תיקון חיבורים לכל גובה הדירות ולכסות לסדר מחדש כולל קרמיקה צבע ושפכטל עלות 17,000 ₪
 
 
 יש להרים ולפנות את כל ריצוף בדירה ולפנות את הריצוף נדרש לרצף את הדירה מחדש תוך החלפת התשתית סומסום הרטובה הכלואה אשר סופחת אליה טחב עובש ועיפוש.
 עלות ביצוע כל הנ"ל  55,000 ₪
 
 יש לבצע את כל הנזכר לעיל בפיקוח חיצוני הנדסי בלתי תלוי בתשלום הקבלן ובבחירת המזמינים לווידוא ביצוע מקצועי בעלות של 15,000 ₪
 
 נדרש בסיום העבודה לבצע רובה מחדש  3000 ₪ .
 
יש לצבוע ולטייח את כל הדירה מחדש עקב גורמי הרטיבות .
 
 נדרש להוסיף פינוי הדיירים מהדירה בכל זמן השיפוץ הובלת ריהוט למקום חדש וחזרה למקומו 15,000 ₪
 
פירוק מטבח וחזרה למקומו 30,000 ₪
 
מגורים חליפים לארבע חודשים של עבודת שיקום הדירה  24,000 ₪
 
 
הערה: הסכומים והעלות לביצוע העבודות והתיקונים אשר ניתנו בדו"ח זה ,מתייחסים אך ורק למצב שבו ייאלץ מזמין הדו"ח לבצע בעצמו את הזמנת התיקונים ההשלמות והעבודות אל מול קבלנים חיצוניים כל אחד בתחומו ואופן הגעתו הפרטית לביצוע המלאכה במיוחד .
 
 הערה:
 הדירה במתכונתה הנוכחית אינה יכולה להיות יאה למגורים עקב הרטיבות הרבה שהתגלתה בה,  אשר על כן יש לוותר מהרשויות את תשלומי המיסים למיניהם עד קבלת דירה מושלמת למגורים לאחר שיפוץ.
 
תוקף האחריות לשנת בדק ולפגעי רטיבות לתקופה של 3 שנים על פי חוק המכר,יתחיל רק לאחר ביצוע כל התיקונים וקבלת הדירה מחדש מהקבלן וכתיבת פרוטוקול קבלת דירה לאחר תיקון ושיפוץ פגעי מים ורטיבויות.
 
 
 
סה"כ כללי סכום להבאת הדירה למצב מגורים נאות :
 
219,000 ₪ וכולל מע"מ 256,230 ₪
 
 
 
מצ"ב תמונות ממחישות:

 
דף הבית טלפוןwazeפייסבוק