ממצאי הבדיקה
 
בביקור סיור אומדן העבודה בדיקה מדידה פיקוח וניתוח של מצב הבניה בדירה נשוא חוות דעת זו הנני כותב דין וחשבון זה וחוות דעתי המקצועית על פי מיטב ניסיוני ומיכשור  אשר בדקתי עימו כדלקמן:
 
רקע :
 
בהמשך עליה קפילרית של מים בקירות קומת קרקע של בית צמוד קרקע נשוא דו"ח זה וריח של טחב בירידה בחדר מדרגות , נקראתי לבדוק ולחוות את דעתי המקצועית ההנדסית לגבי מקור הרטיבות, המלצות לתיקון והערכת תקציבית להחזרת המבנה למצב יבש.
 
 ממצאים :
 
בביקור סיור פיקוח מדידה וניתוח של הבית שבנדון , התגלה כי קיימים קילופים חמורים בטיח קירות הבלוקים והבטון בייחוד בצד הגובל בבית שכן אך לא רק ובקרבתו נראה באופן ברור ויזואלית העלייה הקפילרית של המים והרטיבות.
 
במדידה של מצלמת תרמית מקצועית,  התגלה כי קיימים הבדלי טמפרטורה בצבע בצילומים בין הקירות והרצפה במקומות שהראו כתמי רטיבות וקילופי טיח וצבע ואף באמצע הבית מתחת למרצפות.
 
בבדיקה יסודית של מד לחות ומים מקצועי מכוייל , הוברר למעלה מכל ספק עקב מדידה של מעל 3 אחוז ו 4 אחוז (התקן מרשה עד 3% לחות בכל מדידה), כי הדירה בחלקים ממנה, ספוגה מתחת לריצוף במים כלואים.
 
 בנוסף לנ"ל התגלה בבדיקה של השיבר העירוני הסמוך למבנה  כי הינו חלוד בבסיסו ונוזל לפני השעון של הצרכן באופן קבוע ויש חלודה מסביב.
 
על פי עדות הדייר מזמין דו"ח זה , מערכת הביוב ההיקפית של כל המבנה לקויה וקיימים סדקים לאורכה עקב עבודות שנעשו בעבר .
 
מסקנות:
 
על פי כל הממצאים העדויות והעובדות אשר התגלו לעיני ,על פי ניסיוני ובדיקתי הויזואלית ובאמצעות מכשירים ייעודיים, ועקב העובדה כי אנו נמצאים בקצהו האחרון של עונת קיץ חמה אשר לא היו גשמים לפחות 5 חודשים אחורה,אני מגיע למסקנה כי המים הכלואים חודרים למבנה דרך קורות היסוד אשר האיטום אשר נעשה בהם לפני עשרות שנים,אינו מבצע את תפקידו עקב התייבשות והתיישנות.
חדירת המים למבנה נעשית באופן מלאכותי ע"י הטפטפות הפועלות בקביעות,עקב צינור מים עירוני אשר נוזל ועקב השקייה מוגברת במרפסת השכנה אשר המים יורדים לריצפה הסדוקה ולא עשויה היטב מבחינת רובה.
 
פתרון :
 
  1. יש להרחיק את כל הטפטפות הקרובות למבנה לקצה הרחוק ביותר האפשרי .
  2. יש להגביל מבחינת מחשב טפטפות את כמות המים בקיץ למינימום ההכרחי ולסגור לגמרי את המחשב בתקופת החורף
  3. יש לבצע במרפסת השכנים במיוחד והדירה נשוא דו"ח זה רובה מחדש. לחרוץ מחדש את הרובה ולבצע בעדיפות עם רובה מסוג רובה אפוקסית.
  4.  יש להמתין עונת קיץ אחת עד ייבוש מושלם של המים הכלואים  ולבצע את תיקון הקירות שהתייבשו .
  5. הפעולות שהוזכרו לעיל לאחר שיבוצעו, יפתרו את הבעיה.
 
מצ"ב תמונות ממחישות.
 
 
שמואל גלברמן
ייעוץ בהנדסה אזרחית

  • בדיקת לחות באזור הרצפה
  • בדיקת לחות
  • בדיקת נזילה במצלמה טרמית
דף הבית טלפוןwazeפייסבוק