מהנדס פרקטי


מהנדס פרקטי (הנדסאי) הוא תואר מקצועי מטעם המכללה הטכנולוגית בישראל ואושר על ידי מה"ט. תואר ההנדסאי הנו באנגלית "פרקטיקל אנג'ניר" בלעז שהוא מהנדס פרקטי. במקומות רבים מבינים כי הנדסאים יכולים להיות מומחים אמיתיים בתחום הטכנולוגי והמומחיות המקצועית שלהם לא יורדת מזו של מהנדסים. 

שמואל גלברמן - מהנדס פרקטי (practical engineer)
דף הבית טלפוןwazeפייסבוק