בקשת היתר בנייה

 
בעלי נכסים רבים אשר מעוניינים להגיש בקשה של היתר בנייה, אינם יודעים לאילו גורמים מקצועיים עליהם לפנות ומי מורשה להגיש בקשה לקבלת היתר בנייה וגם לחתום עליה.
חוק המהנדסים שנחקק בשנת 1965
מטרתו של חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, היא הסדרה של כל מה שכרוך בנושא הרישום והרישוי של האדריכלים, ההנדסאים והמהנדסים. בהתאם לחוק זה, קיימים שלושה רבדים לנושא היתרי הבנייה:
  • רישום התמחות.
  • ניסיון מקצועי.
  • רישוי.
בתוך כל תחום מקצועי בבנייה קיימים ענפים פנימיים וכל אחד מאנשי המקצוע מתמקצע בתחום שבו הוא למד והתמחה מעשית.


תקנות הפעילות של המהנדסים

תקנות המהנדסים והאדריכלים, התשכ"ז-1967, קובעות את הפעולות הספציפיות שבסמכותו של בעלי רישיון מתאים לבצע וזאת על פי הרישום והרישוי שקיים לכל אדריכל או מהנדס. הרישיון לביצוע פעולות נקודתיות בתחום הנדסת הבניין מוענקות רק למי שמוכיח ניסיון בפרקטיקה של תכנון מבנים.
בהתאם לכך בסמכותו של מהנדס הבניין לחתום על פעילות הנדסית במבנים הבאים:
  • מבנה נורמטיבי בן ארבע קומות, אשר נישא לגובה מקסימלי של 13 מטר וכל עוד מידת המפתח בין העמודים של המבנה זה לזה היא עד שש מטר.
  • מבנה סטנדרטי בעל קומה אחת בלבד, במפתח של עד 12 מטר וגובה מקסימלי של חמש מטר.


הגדרת תפקיד למהנדס בניין

בהתאם לתקנות ולחוק, מהנדס בניין רשום יכול להגיש בקשות לקבלת היתר בנייה לאחר שהוא נרשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים. לאחר רישום זה, הוא יכול גם להכין תוכניות קונסטרוקציה עבור בניינים בגובה רב.
לאורך שלוש השנים הראשונות שבהן הוא עוסק בעבודה המעשית לאחר שסיים את לימודיו וקיבל את התעודה הנדרשת, הסמכויות שלו מקבילות לסמכויות של הנדסאי.

הגשת בקשה לקבלת היתר בנייה

כדי לעשות סדר בתחום זה, החוק הישראלי מסווג רק שלושה תארים מקצועיים, אשר מתאימים לביצוע קטגוריה זו.
אדריכל רשום – אדריכל מוסמך אשר רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, אדריכל אשר נרשם אך אין לו סמכות של רישוי, אינו מוסמך להגיש בקשה להיתר בנייה עבור מבנה גבוה.
הנדסאי בניין – הנדסאי בניין מוסמך אשר רשום במדור הבנייה וקיבל לאחר לימודיו אישור מהמכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה"ט) שבמשרד התמ"ת.
מהנדס רשום – מי שנרשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים. מהנדס שאין לו סמכות רישוי לא יכול להגיש תוכנית קונסטרוקציה למבנה גבוה או להגיש בקשה להיתר בנייה.
 

סוגי ההרשאות שניתנו לאנשי המקצוע על פי סוגי המבנים

מורשי החתימה לצורך הגשת הבקשה לקבלת היתרי בנייה הם אדריכל רשום, הנדסאי בניין ומהנדס בניין.
בסמכותו של הנדסאי בניין לחתום על שני סוגי מבנים פשוטים – מבנה שמכיל ארבע קומות ומפתח העמודים שלו הוא עד שש מטר, מבנה עם קומה אחת עד לגובה של 5 מ' ומפתח עד 12 מ'.
מהנדס בניין רשום שנמצא עדיין בתקופת ההתמחות שלו רשאי לחתום על בקשות בדיוק על פי ההגדרה של הנדסאי בניין ובתום פרק זמן זה בסמכותו לחתום על כל מבנה קיים, ללא קשר לגודלו ולגובהו.
הנדסאי בניין מקבלים תעודה הנדסאי מטעם מה"ט של משרד התמ"ת ובסמכותו לתכנן ולחתום על תוכניות של מבנים בגובה של עד ארבע קומות ו-13 מ', כל עוד מפתח העמודים הוא עד 6 מטר.

דף הבית טלפוןwaze פייסבוק