חוק מכר דירות

 
חוק מכר דירות { התשל"ג 1973} הוא החוק העיקרי, אשר על פיו קבלני בניין, לוקחים על עצמם התחייבות לתקן ליקויי בנייה ולהעניק לרוכשים ערבות, להבטחת מסירת הנכס לרוכש. אחריות זו, תקפה 10 שנים מיום מסירת מפתח הנכס לידיו של הרוכש. עם השנים, המחוקק חוקק כמה חוקים, במטרה לחייב את הקבלנים שיוכלו לעמוד במינימום דרישות, כגון טיב הבנייה וכספם של רוכשי הדירות. לחוק זה, התווספה תוספת תיקון בשנת 1990, שקבעה כי אחריות הקבלן, תשתרע על 10 שנים. יש לציין כי במסגרת תקופת האחריות של קבלן הבניין, יש לדעת כי ליקויים שנוגעים ליסודות הבניין או אי התאמה יסודית, אין בהם הגבלה של חוק, כך שבמקרה ונתגלו ליקויים חמורים מסג זה, ניתן יהיה תמיד לתבוע את הקבלן.


 
חוקים אלה אינם ניתנים לוויכוח או התניה ואי קיומם נחשב לעבירה פלילית לכל דבר ועניין. בשנת 2011, נכנסו לתוקפן תקנות חדשות מכוח החוק של מכר דירות, אשר בהן נקבע,  מה יהיה הנוסח של הערבות הבנקאית שהיא הבטחת ההשקעה של רוכשי הדירות. 
 

הבטחת כספם של רוכשי הדירות

 
נוסח הערבות הבנקאית על פי החוק המתוקן, אשר יצא בשנת 2011, הינו בהתאם למפורט בסעיף 2{1} לחוק מכר דירות. ערבות זו, נועדה להבטיח את כספם של רוכשי הדירות במקרים שבהם הקבלן, לא יוכל להעביר לרוכשים את הבעלות בדירה עקב עיקולים, כינוס נכסים וכיו"ב. הערבות נקראת "ערבות חוק מכר". סכום הערבות הבנקאית  של הקבלנים שתופקד , תהיה שווה לסכום התשלומים שהעבירו עד כה הרוכשים בעבור הדירה שעתידה להיבנות, או שהדירה כבר נמצאת בהליכי בנייה.
 
מומלץ כי תקבלו כמה שיותר מידע, לגבי חוק מכר הדירות ונוסח הערבות היות והם אינם מתייחסים לנושא מועדים או לנזקים שעלולים להיגרם לרוכשי הדירות. אם למשל הקבלן מתעכב בסיום הבנייה ועל המשפחה שעומדת לעבור לדירה החדשה שרכשה יש לפנות את הדירה שבה התגוררו עד למעבר לדירה החדשה, לחפש דירה חלופית ולשלם דמי שכירות עבודה. אין בכוחה של ערבות הקבלן,  לפצות את רוכשי הדיר, על התקופה שבה הם נאלצו לשלם על שכירות בגין עיכוב הבנייה מצד הקבלן, דמי הובלה והוצאות נוספות.
 

אז איך  בכל זאת רוכשי הדירות יוכלו להגן על זכויותיהם?

 
לאור העובדה כי-70% מהדירות, נמצאות בבעלות המתגוררים בהן, הרבה מהרוכשים משלמים על דירות שטרם נבנו. על פי החקיקה אם הרוכש לא רכש אף זכות חפצית בדירה, עד שתירשם על שמו בלשכת רישום המקרקעין אליה הוא שייך. במידה והקבלן פשט את הרגל לפני ביצוע רישום הדירה בפועל, לא תהיה על הדייר זכות עדיפה על זכויותיהם של הנושים האחרים כגון: בנקים, מס הכנסה, עובדים, ספקים ועוד. הדבר הנכון ביותר לעשות הוא לשלם על הנכס כאשר הוא כבר קיים או בהליכי בנייה מתקדמים, כך שבדרך זו, תמנע עוגמת נפש מיותרת.
 
 
 
 
 

דף הבית טלפוןwaze פייסבוק