חשיבות פיקוח בניה במהלך פרויקט

פרויקט בניה, אפילו של מבנה בסיסי, דורש זמן ומשאבים. פרויקט מורכב יותר, דורש שימוש בהרבה מאוד משאבים, מגוון חומרים, שימוש בתוכניות הנדסיות וכמובן כוח אדם מגוון של בנאים, רצפים, טייחים, טפסים ועוד. על מנת שהתקדמות הפרויקט תהיה בקצב הרצוי, דרוש ללא ספק פיקוח בניה. למעשה, לפיקוח כזה יש חשיבות בעוד כמה וכמה מובנים מרכזיים. מתי דרוש הפיקוח ולמה הוא חשוב, במאמר שלהלן.
מתי דרוש פיקוח בניה
פיקוח בניה דרוש כאשר עולה הצורך בגורם אובייקטיבי אשר מלווה פרויקטים של בניה, לרוב מטעמם של הדיירים או בעלי הקרקע. למשל, דיירים לפני ביצוע פרויקט התחדשות עירונית חסרים ידע מקצועי שמאפשר להם לדבר עם הקבלן בשפה הנכונה או להבין האם התכנון והביצוע מתקיימים כנדרש. פיקוח בניה מגשר על פער חשוב זה.
התאמה מלאה לכל התוכניות
לפיקוח בניה יש תכלית מרכזית וחשובה ביותר, של ווידוא התאמה בביצוע, לכלל התוכניות ואישורי הבניה. מפקחי בניה עשוי להוות גורם מפתח בחברה מבצעת וכן בפרויקטים של התחדשות עירונית (תמ"א 38, פינוי בינוי). מפקח בניה צריך להיות בקיא בתוכניות, במפרטים, בתקנים שונים, כך שיתבצע מעקב בשלבי מפתח בפרויקט. המפקח לא צריך להגיע יום יום שעה שעה לאתר, אבל הוא בהחלט מגיע להתרשם בנקודות חשובות ויכול להשפיע על מהלך העבודות. הפיקוח מביא לכך כי יש ההתאמה בין הביצועים בשטח לבין התוכניות, היעדים. 
אילו משימות נוספות מוטלות על מפקחי בניה
מאחורי  חברת דירות למכירה בפרויקטים של התחדשות עירונית וכן בפרויקטים נוספים בנדל"ן, יש עוד חשיבות לפיקוח על הבניה. המפקח עשוי לאזן בין אינטרסים שונים, מצד אחד היזם והקבלן ומצד שני הדיירים. יש מפקחי בניה אשר מגיעים בהזמנה של קבוצות רכישה או בעלי דירות ישנות, מתוך מטרה לבחור קבלנים לביצוע העבודות. פיקוח בניה עשוי לסייע גם בשלב התכנון, קבלת היתרי בניה לבית פרטי, מבנה מסחרי, התחדשות עירונית וכיוצא בזה. משימות נוספות שעשויות להיות מונחות על כתפיו של מפקח בניה כוללות למשל הכנה של כתבי כמויות, הערכת עלויות של פרויקט, ביצוע מדידות ובדיקות באתר לפני ובזמן העבודות.
ניתן לסכם ולומר כי פיקוח בניה אחראי על:
  • סיוע בבחירת קבלני ביצוע, לרבות קבלני שלד, קבלני חשמל וכיוצא באלה.
  • ליווי בשלבי תכנון, בניה וגמר, עד האכלוס.
  • מעקב אחר התקדמות לפי לוחות זמנים.
  • הערכת תוכניות ובדיקת התדמות פרויקטים על פי תוכניות ואישורים.
  • זיהוי ומניעת ליקויים ואם צריך – תיקון ליקויים לפני קבלת טופס 4.
 
תפריט דף הבית טלפוןwazeפייסבוק