קונסטרוקטורבחברת סאגה מעניקים בנוסף לבדק הבית שרותי קונסטרוקטור, בתפריט זה אנו משתפים אתכם באישורים הנדסיים לאחר בדיקת קונסטרוקציה. 
תפריט דף הבית טלפוןwazeפייסבוק